Rotterdammers voor Rotterdammers
SAMENWERKEN IS SAMEN WERKEN
Meer weten, mee doen.....

Lijst Van Gerdingen

Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
Wij zetten ons in voor de belangen van alle Rotterdammers. Jong & Oud. Steun ons, wordt donateur. RABO rekening: NL 73 RABO 0149379420.
Op de hoogte blijven?

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

“Een beter ontsluiting van de wijk Nesselande…..

Op de vraag van een verslaggever wat hij wilde bereiken in de wijk Nesselande antwoordde Wim van Gerdingen, nieuwkomer in de gemeentepolitiek en de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij destijds: 

“Een beter ontsluiting van de wijk Nesselande, met fietspaden naar de Eendrachtpolder, richting de Middenweg in Zevenhuizen en het fietspad rondom de Zevenhuizerplas. Dat moet lukken”.

Nu, na 3 jaar is een deel van de zijn doelstelling bereikt.

Planontwikkeling in beweging

Er is het afgelopen kwartaal hard gewerkt aan de ontwikkeling van de wijk Nesselande. Op 23 december heeft het Dagelijks Bestuur de bewoners van de Waterwijk middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken over de voortgang bij de ontwikkeling van Park Waterwijk.

Mede op basis van ideeën van bewoners is het ontwerp van een speelplek verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is te downloaden van de site www.prinsalexander.nl/nesselande.

Verder is er aandacht besteed aan de aanplant van bomen en andere beplanting op de openbare kades. De bewoners worden in de gelegenheid gesteld om de “eigen aanplant van bomen” te verplaatsen naar de eigen tuin. Vanaf 1 april (geen grap) zal gemeente aanvangen met het herstel van de schade aan de openbare kaders in de wijk.

Verbindingen voor voetgangers en fietsers

De aanleg van de verbindingen met de Eendragtspolder, de fietsbrug in de verlengde Pleun van der Zuidedijk, zal voor 1 juni 2014 gereed zijn.

De fietsverbinding op de Pieter Hammevelddijk wordt in twee fasen aangelegd. Het gedeelte tussen de Pleun van der Zijdedijk en de Coenraad Swiepdijk wordt voor 1 oktober 2014 aangelegd en het restant wanneer de Noordoosthoek wordt ontwikkeld.

Wanneer de tijdelijk brug wordt weggehaald die nu de fietsverbinding vomy vanaf de Brandingdijk-Coenraad Swiepdijk-Noorderoever van de Zevenhuizerplas is niet precies bekend. Zodra dat duidelijk is, zullen de bewoners worden geinformeerd.

Er is nog wat werk aan de winkel. Een nog beter ontsluiting van de wijk Nesselande is wenselijk. De enorme autofiles in de ochtend en avonduren wekt de ergenis van de bewoners.

Wij zijn in gesprek met de wethouder Verkeer van de Zuidplas en onze bestuurder in deelgemeente prins Alexander om tot een oplossing te komen voor onze bewoners. 


 

 

 

 


Reacties

Meer wijkagenten, zichtbaar op straat

Voor het waarborgen van de openbare orde en handhaven van het recht is een efficiënte Politieorganisatie noodzakelijk. Wij vinden het onverklaarbaar dat er ”meer blauw op straat moet komen” maar de overheid vervolgens de organisatie heeft afgebouwd en diensten opgeheven. Wij maken ons sterk voor meer veiligheid in het openbaar vervoer, in winkelcentra en op straat.  

Wij, van de LIjst Van Gerdingen, willen een daadkrachtige politieorganisatie, die effectief kan worden ingezet.

lees verder: http://hchdc.blob.core.windows.net/epaper/title85/Vandaag/index.html#

en

http://www.politie.nl/nieuws/2014/januari/14/07-man-beschoten-mijnsherenlaan.html

Rotterdam, januari 2014

Reacties

Uitspraken wethouder Laan (VVD) over nieuwe kuip wekken verbazing?

Opmerkelijk dat de partijen die de ontwikkeling van het stadiongebied op Rotterdam Zuid hebben gefrustreerd, de mening van de wethouder Laan bekritiseren.

Citaat

Leefbaar-raadslid Ronald Schneider de uitspraken van Laan 'oerdom'. 'Het is zo dom dat ik niet eens zin heb om hierover uitgebreid met haar in discussie te gaan.'

Je kunt van mening verschillen, maar de wethouder blijft wél bij haar standpunt! 

De meelopers veranderen de wereld niet, daar is visie en durf voor nodig.

Lees verder: 

http://www.dichtbij.nl/rotterdam-prins-alexander/sport/artikel/3299579/uitspraken-wethouder-over-nieuwe-kuip-wekken-verbazing.aspx en ook

http://www.dichtbij.nl/rotterdam-centrum-noord/sport/artikel/3274619/nieuwe-kuip-nog-niet-van-de-baan.aspx">http://www.dichtbij.nl/rotterdam-centrum-noord/sport/artikel/3274619/nieuwe-kuip-nog-niet-van-de-baan.aspx"> 

Reacties

Wederom opgeschrikt door een ernstig geweldsdelict. 

Binnen een maand worden we wederom opgeschrikt door een ernstig gewelddelict in onze deelgemeente prins Alexander. Men kan niet meer spreken van een incident. 

Eerder hebben wij, van de Lijst Van Gerdingen, onze zorg uitgesproken over de toenemende woninginbraken en onveiligheid in de wijken van prins Alexander. 

De onstuitbare drang van het College op de Coolsingel om te bezuinigen op het ambtelijk apparaat, Stadstoezicht en de Politie leidt tot onveiligheid op straat.

De grootspraak van wethouder Moti, dat het ambtelijk apparaat met 2500 ambtenaren is wegbezuinigd en dit niet heeft geleidt tot gedwongen ontslagen, schiet zijn doel voorbij.

De verminderde inzet van stadstoezichthouders en de wijkagenten in onze deelgemeente leiden tot onveilige situaties. Wij vinden dat de inzet inmiddels is teruggelopen tot onder een  aanvaardbaar niveau. 

Telkens weer blijkt dat door onvoldoende ”blauw op straat”, de preventieve uitwerking voor de veiligheid op straat, te kort schiet. Wij willen in ons gebied prins Alexander niet terugvallen op het onbetamelijke niveau van het veiligheidsgevoel zoals het gemiddelde peil in de stad Rotterdam. Wat goed is moet goed blijven. Onze wijken waren tot voor kort veilige wijken. Wij zitten niet te wachten op een ”praktische idealist” die verkeerde keuzes maakt, maar verwachten praktisch en realistisch maatregelen om de toenemende onveiligheid een halt toe te roepen

Rotterdam december 2013

lees verder: http://zevenkamp.wordpress.com/2013/12/17/jongen-op-dopheide-beroofd-politie-zoekt-getuigen/ 

Reacties

Feestelijke opening 

Afgelopen week is de skatebaan in Nesselande geopend door de kinderburgermeester Lotte van Galen en haar voltallige raad. Veel politieke collega's van de PvdA, Groen Links, CU/SGP, CDA, D66 en VVD waren van de partij. Bij de feestelijke opening zou ook de gehele fractie van de Lijst Van Gerdingen aanwezig zijn.

Vera Vredeveld en Wim van Gerdingen waren ter plaatse, terwijl Ben Groos en Gisela Mohanlal op afstand het feestje volgden.

Ben Groos had een werkbezoek bij de Politie Rotterdam en kreeg inzicht in het wel en wee van de organisatie en het veldwerk voor de veiligheid van de bewoners in onze deelgemeente prins Alexander.

Er staat nog veel op onze agenda. Wij, van de Lijst Van Gerdingen, hebben voorstellen gedaan voor:

- de verbetering van de woonomgeving rondom winkelcentrum Zevenkamp,

- een tijdelijk ligplaats aan de Zevenhuizerplas voor wsv Buurman,

- ondergrondse afvalcontainers in de buurt Harp-Piccollo in Zevenkamp,

- veiligheid op de fietspaden in prins Alexander,

- ontsluiting van Nesselande en beperken van sluipverkeer,

- atletiek voorzieningen op het Evenemententerrein Nesselande (met PvdA)

Wij, van de Lijst Van Gerdingen, kiezen voor het belang van ú, onderzoeken de mogelijkheden en zetten in op realistische doelstellingen.

Door samenwerking met anderen.

Wij geven het u mee, met in het achterhoofd dat de kleine verschillen er toe doen.

Rotterdam, november 2013. 

Politiek wordt in Den Haag bedreven.

De stad Rotterdam besturen doen we vanaf de Coolsingel. 

Ons Dagelijks Bestuur bestuurt, de deelraad controleert, de instellingen en gemeentelijke diensten doen de uitvoering.

Dit heeft een directe uitwerking op ons welzijn en onze woonomgeving.

Een woonomgeving waar u, als bewoner van onze deelgemeente, uw inspraak en  invloed op uit kunt oefenen. 

Communiceren en participeren heet dat; meepraten en meedoen, zelf doen en zelf actief zijn.

Wanneer in uw buurt een kapotte lantaarnpaal is, een afvalcontainer overvol, het trottoir onbegaanbaar, het fietspad verzakt, kunt u bellen met 14010 en wordt uw melding ter behandeling genomen en het manco verholpen.

U kunt het ook op een moderne wijze u melding doorgeven aan de gemeente. 

Er is een gratis App te downloaden op uw smartphone. De App heet BuitenBeter.

Wanneer u dit communicatiemiddel inzet kunt u een foto maken van het onderwerp, de locatie wordt automatisch bepaald, uw kiest de dienst waar het  volgens u thuishoort en voeg er een kleine omschrijving aan toe, voordat u het bericht verstuurd. Het werkt. De uitvoerende diensten nemen, als u dat wilt, contact met u op of voeren de werkzaamheden in korte tijd netjes uit. 

BuitenBeter, als een Appje op je schouder.

We wilde het u nog even meegeven, in deze winterse  tijden.